“Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in datgene dat ze doen dat het dichtst bij hun ware aard ligt.
De ware aard van mensen is echter niet zo eenvoudig te achterhalen. Zeker niet vanuit observatie. Het waargenomen gedrag wordt immers altijd beïnvloed door de omgeving. ”

Metafoor omarmt de TMA® Methode. Een methode waarmee je inzicht krijgt in je eigen drijfveren en passie.
Mensen functioneren het best en leren het snelst als ze tijdens het werk hun voorkeursgedrag kunnen inzetten.


Inzicht in je eigen drijfveren – de talentenanalyse maakt zichtbaar wat iemand drijft en (onbewust) het liefste wil en niet wil.

Inzicht in de daaruit voortvloeiende talenten – de talentenanalyse maak inzichtelijk welke talenten (basale sterktes) mensen hebben. Talenten geven aan voor welke competenties mensen aanleg hebben en de mate van gemak waarmee ze vaardigheden kunnen leren.


de TMA® Methode

De Talenten Motivatie Analyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

De TMA® Methode geeft inzicht in het voorkeursgedrag en van daaruit is het mogelijk om de vertaalslag te maken naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Mensen ontwikkelen zich het makkelijkst als het benodigde pad aansluit op hun voorkeursgedrag. Op basis van een TMA talenten motivatie analyse ontstaat dus inzicht in zowel het voorkeursgedrag als de ontwikkelmogelijkheden.


Er bestaan geen pasklare antwoorden, maar al doende leren is de attitude die elke professional zich eigen kan en moet maken.


Phlip Korthals Altes is gecertificeerd TMA professional.

de TMA methode