Mantelzorg; De tafel van 8

Stichting Metafoor heeft een Tentoonstellingstafel laten maken onder de noemer van: ‘Mantelzorg in Beeld!’. Deze tafel maakt het mogelijk om de verhalen van mantelzorgers hoorbaar en zichtbaar te maken. Aan deze tafel wordt u uitgenodigd om uw verhaal te vertellen, samen te debatteren en uiteraard ook samen gezellig te eten.

De tafel heeft een bijzondere vorm: het is een grote 8. Het cijfer 8 staat symbool voor de levenscyclus, maar is ook een vorm die zichzelf in de staart bijt en uit zichzelf voortkomt. Er is geen begin en er is geen einde. Deze lemniscaat maakt duidelijk dat we allemaal onderdeel zijn van de levenscyclus. We bevinden ons allemaal in de keten van kind of ouder, van verzorger of verzorgde, van vrijwilliger of professional.

De tentoonstellingstafel heeft verborgen ruimten en verrassende luikjes, waarin persoonlijke voorwerpen kunnen worden opgeborgen.  Onder een doorzichtige plaat zijn foto’s en andere attributen te zien.  Voorwerpen die een verhaal oproepen of een discussie willen starten.

Aan deze tafel kunnen 8 personen zitten en met elkaar in gesprek gaan.
Er wordt bevlogen gesproken, met interesse geluisterd, uitbundig gelachen, heerlijk gegeten, ontroerd gemijmerd en meningen en dilemma’s gedeeld.

  • Hoever ga je in je vrijwilligerswerk en je onbetaalde zorgverlening?
  • Wie zorgt er voor wie? En zijn het niet vooral vrouwen die de zorgtaak (weer) op zich nemen? Hoe voorkom je dat?
  • Steeds meer allochtone vrouwen werken in de zorg. Wat betekent dat?
  • Welke rol speelt cultuur, achtergrond bij het invullen en uitvoeren van mantelzorg?

‘Mantelzorg in Beeld’ is een manier om vrijwillige verzorgenden onder de aandacht te brengen, de keten van zorg in beeld te brengen en te verstevigen door middel van: scholing, tentoonstelling en debat.

De tafel van 8 nodigt u uit om aan tafel te gaan en vooral ook om tijdens het eten veel met elkaar te praten!

Het project is in november 2012 van start gegaan.