Metafoor neemt zelf initiatieven voor culturele projecten.
Dank zij een uitgebreid netwerk en samenwerking met verschillende kunstenaars en organisaties kan Metafoor ook als aanjager de continuïteit van bestaande initiatieven waarborgen.

SAMEN MEEDOEN 2005-2011, Bouwen aan burgerschap
Een project  met 150 vrouwen uit de Baarsjes gericht op activering en maatschappelijke participatie.
Dit project is gestart in de zomer 2005. Vanaf 2006 zijn de groepsactiviteiten onderdeel geworden van het experimentele project Buurt Actief. Centraal in de aanpak was de ontmoetingsplek De Krijtmolen. Een voormalige kroeg omgebouwd tot een plek waar bewoners zich thuisvoelen, elkaar ontmoeten en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. De professional koppelt vragen, behoeften, talenten en wensen en zoekt naar nieuwe verbindigen en werkt zo aan een levende en lerende buurt. www.facebook.com/DeKrijtmolen
In de loop van  2012 hebben alle bewonersinitiatieven onderdak gevonden bij de verschillende huizen van de buurt.

LOOKALIKE 2003 – 2011
Fotoproject Lookalike is in 2003 ontstaan uit nieuwsgierigheid naar de manier waarop tieners hun eigen buurt ervaren en bekijken. Lookalike heeft zich in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld en uitgebreid, waarbij de nieuwsgierigheid altijd is blijven bestaan. Vele experimenten hebben plaatsgevonden om de invalshoek fotografie breder toe te passen, bijvoorbeeld in buurtinitiatieven met jongeren en ook met volwassenen.

Voor meer informatie en inspiratie ga een kijkje nemen op  http://www.lookalike-traject.nl/

WORKSHOPS

Toneelimprovisaties
Toneelimprovisaties op basis van korte dialogen uit de toneelliteratuur. Spelers leren een scène op verschillende manieren vorm te geven. Een andere invalshoek is het spelen met de basiselementen van toneel: Wie speelt er, waar en wanneer speelt het zich af, wat is het verloop van de scène e.d. We spelen in deze workshops rollen waarbij inleving en spelplezier voorop staan.

Maskers
In het theater worden maskers gebruikt als verschuiltechniek. Je gezicht heeft door een masker een bepaalde uitdrukking. Wat je met je lijf speelt heeft grappig genoeg wel invloed op de expressie van dat masker. Als uitgangspunt voor het spel maken we gebruik van de toneeltypes, die uit de Commedia dell’arte afkomstig zijn. Deze speelstijl komt uit Italië rond de 16e eeuw. De komedianten waren de eerste broodspelers. Ze trokken door stad en land en speelden op straat, kermissen en in koninklijke paleizen. Ze speelden vast, voor iedereen herkenbare types en het spel was vol actie en komische situaties.

    Visit Site