Het leven bestaat uit niets anders dan het voortdurend spelen van verschillende rollen. Het spelen van al die rollen vraagt om een breed scala van vaardigheden. Zonder het te beseffen hebben we die vaardigheden, maar we gebruiken meestal maar een klein deel. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, slijpen gewoontes in, zetten patronen zich vast, raken alternatieven onvindbaar. Dat is lastig, zeker als je in een werksituatie tot gezamenlijke oplossingen moet zien te komen, samen moet werken of met elkaars culturen moet leren omgaan.

Metafoor geeft mensen inzicht in verbale en non-verbale communicatieprocessen, leert ze hun sterke kanten uit te bouwen en hun zwakke te compenseren, laat ze over de grenzen van een lands- of bedrijfscultuur heen kijken en geeft ze de mogelijkheid ervaringen uit te bouwen tot werkbare inzichten. Dat doet ze met behulp van methoden uit de theaterpraktijk. Flexibiliteit en speelsheid staan daarbij centraal, de werkelijkheid heeft immers veel verschillende gezichten.

Variatie in je presentatie brengt kleur aan het werk

Een presentatietraining waarin onder andere gebruik gemaakt wordt van poëzie en toneelteksten.
Doel: het ontdekken van je eigen stijl van presenteren.

Spelen met je status

Status wordt bepaald door een functieomschrijving, maar heeft evengoed te maken met ( non verbaal) gedrag en uiterlijke kenmerken. Status is geen statisch begrip. De uitdaging ligt in het kunnen variëren in gedrag, afhankelijk van de situatie.

Non verbaal is ook een taal

Een training waarin het accent ligt op het effect van non verbale communicatie. Doel: bewustwording en oefening in het kunnen variëren in gedrag. De uitdaging ligt in het variëren van gedrag, afhankelijk van de situatie. Er vindt een voortdurende wisselwerking plaats. Als die goed verloopt, is iedereen tevreden, maar wat te doen als dat niet zo is… Meestal wordt er gepraat. Helaas wordt daarbij vaak over het hoofd gezien welke non-verbale signalen afgegeven worden, die de echte communicatie ernstig in de weg kunnen staan.